Báo cáo sơ kết sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 12, 2021 | 9:40 - Lượt xem: 2825