Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và dự kiến kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 5, 2019 | 11:26 - Lượt xem: 1503

Thực hiện bút phê của lãnh đạo Tổng cục tại công văn số 287/CV-TTCNTT ngày 31/10/2019 về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và dự kiến kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020. Trung tâm Thông tin – Truyền thông đề nghị Quý đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình cung cấp các nội dung sau:

– Rà soát và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án mà Quý đơn vị được giao theo biểu mẫu 01 (Văn phòng Tổng cục và Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại mục C. Dự án tăng cường trang thiết bị – Biểu mẫu 01).

– Rà soát và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án mà Quý đơn vị được giao theo biểu mẫu 02 (Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại mục 8 – Biểu mẫu 02).

– Cung cấp thông tin, số liệu về chỉ tiêu trong Kế hoạch Ứng dụng CNTT  tại Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020 theo biểu mẫu 03 (Văn phòng Tổng cục tại mục 7 – Biểu mẫu 03).

– Báo cáo kết quả thực hiện Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2019, kế hoạch liên thông dữ liệu với Bộ KH&CN (Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tại mục 1 – Biểu mẫu 04) và dự kiến Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 (Vụ Pháp chế – Thanh tra tại mục 2 – Biểu mẫu 04).

Văn bản trả lời của Quý đơn vị gửi về Trung tâm Thông tin – Truyền thông, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 11/11/2019 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục (đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: tiendong@tcvn.gov.vn; chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Tiến Đông, điện thoại: 024.37563900).

 

Biểu mẫu