Bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí của Công ty Cổ phần khí công nghiệp dầu khí Việt Hàn

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 30, 2022 | 11:33 - Lượt xem: 728

Tên thương nhân và cơ sở pha chế khí: Công ty Cổ phần khí công nghiệp dầu khí Việt Hàn

Địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ pha chế: Lô 18, khu Công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam 

Loại khí pha chế: Gas lạnh ACOOL22PLUS

Phương pháp pha chế khí được sử dụng: phối trộn vật lý trong bồn chứa

Tiêu chuẩn công bố áp dụng: TCCS 01:2021/ACOOL22PLUS/PVCK ban hành theo quyết định số 01-21/QĐ-TCCS-PVCK

Chứng chỉ chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố của khí thành phẩm pha chế (ghi số Giấy chứng nhận/chứng chỉ chất lượng/hồ sơ chất lượng): 00613/N2.21/ĐG

Các nguyên liệu, phụ gia sử dụng trong quá trình pha chế khí: Propan (R290), Propylen (R1270)

Phòng thử nghiệm chất lượng khí (tên, địa chỉ, điện thoại, fax): Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Địa chỉ: 49 Pasteur, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-028) 38294274       Fax: (84-028) 38293012

Xem chi tiết tại đây: BẢN CÔNG BỐ CỦA CÔNG TY