Ban hành và thay thế văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 31, 2019 | 14:44 - Lượt xem: 2361

Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành và thay thế một số văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

Theo đó, 6 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được thay thế và 4 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được ban hành mới.

5 văn bản thay thế bao gồm: 

4 văn bản ban hành mới gồm: