Bắc Ninh: Áp dụng ISO nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 22, 2018 | 8:40 - Lượt xem: 1807

Triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và TCVN 9001:2015 vào các cơ quan hành chính, đến nay 100% cơ quan hành chính tại tỉnh Bắc Ninh giải quyết các công việc theo chuẩn ISO.

Bắc Ninh: Áp dụng ISO nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính - ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh đánh giá cao những kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và TCVN 9001:2015 vào các cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Ninh

Tại hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh” diễn ra vào ngày 19/10, ông Trần Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua 10 năm thực hiện xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đến nay địa phương này đã có 167 cơ quan được áp dụng quy trình ISO.

Theo ông Dũng, việc áp dụng quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả thiết thực. Tại các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, tổ chức công việc khoa học, góp phần đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực của cơ quan nhà nước, nhất là có sự chuyển biến tích cực của 126 đơn vị là UBND cấp phường, xã, thị trấn.

Bắc Ninh: Áp dụng ISO nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính - ảnh 2

Ông Nguyễn Bá Thành – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo 

Bên cạnh đó với việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng cũng là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, kết hợp ứng dụng quy trình áp dụng ISO với Bộ Thủ tục hành chính trong cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính, góp phần thúc đẩy tốc độ chất lượng giải quyết công việc, thúc đẩy việc xây dựng chế độ 1 cửa và 1 cửa liên thông tại UBND các cấp.

Bắc Ninh: Áp dụng ISO nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính - ảnh 3

Bắc Ninh: Áp dụng ISO nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính - ảnh 4

 Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Bá Thành chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự hội thảo

Việc triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và TCVN 9001:2015 vào các cơ quan hành chính từ năm 2006 đến 2018 đã giúp cho các cơ quan hành chính tỉnh Bắc Ninh thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước được đảm bảo minh bạch, khắc phục tình trạng chồng chéo, qua đó nâng cao hiệu quả quản lí, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 được triển khai tại Bắc Ninh

– Từ 2019- 2020: Tổ chức thực hiện chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 102 cơ quan hành chính nhà nước theo lộ trình chuyển đổi đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời hàng năm xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì thực hiện ISO đối với 100% các cơ quan trong tỉnh.

– Năm 2021 và các năm tiếp theo: Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan và tiếp tục xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan tại địa bàn tỉnh.

 

Nguồn Vietq.vn