Bạc Liêu: Phấn đấu 10-20% doanh nghiệp vừa và nhỏ được trải nghiệm sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 13, 2023 | 10:56 - Lượt xem: 1369

UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 44/KH-UBND về kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển đổi số được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, được kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số, có 10% doanh nghiệp vừa và nhỏ (gọi tắt là SMEs) được trải nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; 10% doanh nghiệp SMEs có trang thông tin điện tử, ứng dụng thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá, thương hiệu sản phẩm.

Đến năm 2030, Bạc Liêu phấn đấu có 20% doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số; 20% doanh nghiệp SMEs có trang thông tin điện tử, ứng dụng thương mại điện tử cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Đối tượng UBND tỉnh Bạc Liêu hướng đến là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh; các doanh nghiệp công nghệ số, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội cung cấp giải pháp, phần mềm, công cụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tham gia tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp.

 Ảnh minh họa.

Kế hoạch được UBND tỉnh Bạc Liêu chia làm 03 nội dung chính: Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và kỹ năng về các hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số và kế hoạch này cho doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông qua các tài liệu, ấn phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng/Trang thông tin điện tử, các hội thảo, hội nghị, hội thi có nội dung liên quan đến chuyển đổi số và các hình thức khác; Vận động các doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn,…

Thứ hai, tổ chức thực hiện các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã; thực hiện tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số; tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, tập huấn hướng dẫn về lựa chọn, đăng ký, triển khai và sử dụng các nền tảng số, kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp SMEs triển khai chuyển đổi số; lựa chọn các nền tảng số xuất sắc trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và đầu tư, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế để giới thiệu, tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã xem xét, ứng dụng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử phổ biến, tham gia các sàn thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung – cầu theo từng lĩnh vực; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, xử lý thủ tục hành chính; triển khai các gói hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp theo Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,…

Theo VietQ