Bắc Kạn triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023 | 14:36 - Lượt xem: 1343

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa tiến hành triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã phường triển khai, tuyên truyền hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp, Hợp tác xã đăng ký dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. 

Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dư­ơng (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (Asia Pacific Quality Organisation – APQO).

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng của các quốc gia tiên tiến. Giải được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Điều kiện tham dự: Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia phải đáp ứng điều kiện là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 03 năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh. Ảnh minh họa 

Loại hình doanh nghiệp tham dự: Việc đăng ký tham dự và đánh giá, xét chọn trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia căn cứ vào 4 loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự sau:

Sản xuất lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Sản xuất vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Dịch vụ lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

Dịch vụ vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

Các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); Hoạch định chiến lược (85 điểm); Định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); Kết quả hoạt động (450 điểm).

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố) nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành.

Hồ sơ bao gồm: Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan); Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng CLQG được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được nhận Cúp và Giấy chứng nhận.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen (số lượng tối đa 20 doanh nghiệp).

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trong 02 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).

Theo VietQ