Bắc Kạn triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 9:57 - Lượt xem: 774

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 tới các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện thành phố tuyên truyền và triển khai kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2022 đến các doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo tiến độ chung theo kế hoạch.

Theo đó tại tỉnh Bắc Kạn, các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ đến hết ngày 30/6/2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bắc Kạn triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hằng năm.

Qua 25 năm hoạt động, Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…

Khi tham dự GTCLQG giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động của mình một cách toàn diện về công tác quản lý, về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…, từ đó doanh nghiệp có biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót hoặc sai lỗi trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG  trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, bán sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hồ sơ tham dự GTCLQG gồm: Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu gửi kèm thông báo); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của giải thưởng; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sao y bản chính, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sao y bản chính;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất sao y bản chính; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Tài liệu chứng minh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.

Theo đó, kế hoạch thời gian cụ thể cho hoạt động GTCLQG năm 2022 như sau:

Tháng 2-4/2021 thông báo kế hoạch GTCLQG năm 2022. Tuyên truyên, vận động, hướng sẫn doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2022. Thành lập Hội đồng sơ tuyển năm 2022.

Tháng 4-5/2021 Hội đồng sơ tuyển tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 của doanh nghiệp

Trước 30/6/2022 Hội đồng sơ tuyển gửi kết quả, hồ sơ đánh gia, lựa chọn cho Hội đồng quốc gia trước ngày 30/6/2022

Tháng 7-10/2022 cơ quan Thường trực thẩm tra kết quả, hồ sơ đánh gia của Hội đồng sơ tuyển. Hội đồng quốc gia xem xét kết quả, thẩm định các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị trai giải năm 2022.

Tháng 11/2022 Hội đồng quốc gia lấy ý kiến hiệp y của UBND tỉnh, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2022 cho doanh nghiệp.

Tháng 12/2022 Hội đồng quốc gia đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ danh sách các doanh nghiệp tham dự đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2022.

Theo VietQ