Bắc Kạn: Nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật kiểm định

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 9, 2021 | 10:56 - Lượt xem: 1143

Nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh hành vi gian lận về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trung tâm ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Kạn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức kiểm định cân tại Bưu điện các huyện, thành phố và điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh.

Cân bưu chính là một trong những phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát về đo lường theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

Trong tháng 10 năm 2021, Trung tâm ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Kạn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm định cân tại Bưu điện các huyện, thành phố và điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm kiểm định cân tại một điểm Bưu điện

 Kết quả, đơn vị đã kiểm định được 177/170 chiếc cân, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, gồm các loại cân như: Cân đồng hồ lò xo, cân bàn, cân kỹ thuật…

Hoạt động kiểm định cân bưu chính nói riêng, kiểm định phương tiện đo nhóm 2 nói chung là việc làm hết sức cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác quản lý đo lường đối với việc kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân. 

Qua đó, giúp cơ quan quản lý có thể phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đức Quyển