Bắc Giang: Khởi động chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 28, 2022 | 10:44 - Lượt xem: 607

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã gửi giấy mời cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại toàn tỉnh, khởi động chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.

Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang cho biết, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký trao tặng cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Giải thưởng duy nhất ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm hàng hoá. Vì thế có thể nói, đây là Giải thưởng cao nhất về chất lượng ở Việt Nam. Hầu hết các doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, nhất là những doanh nghiệp đạt giải Vàng chất lượng, sau khi được trao giải đều có bước phát triển sản xuất, kinh doanh tốt.

Giấy mời của Sở KH&CN gửi tới các doanh nghiệp 

GTCLQG được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn các tiêu chí GTCLQG Mỹ (Malcolm Baldrige National Quality Award). Đây là một mô hình được gần 90 Quốc gia nghiên cứu, xây dựng thành các Giải thưởng Quốc gia về chất lượng, đặc biệt là các Quốc gia tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc.

GTCLQG bao gồm: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và GTCLQG. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp GTCLQG, giấy chứng nhận của Bộ KH&CN. Bộ KH&CN xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 3 năm kể từ ngày nhận giải mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Về quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình; Được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp; Được đưa lô gô (biểu trưng) miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của mình trên website của GTCLQG và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Được trở thành thành viên chính thức của GTCLQG, được tham gia Câu lạc bộ chất lượng và được hỗ trợ tham dự các khoá đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quản lý chất lượng, giải thưởng chất lượng và các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp…

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các Giải thưởng Chất lượng khu vực và quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG được hỗ trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang: Hỗ trợ xây dựng báo cáo giới thiệu doanh nghiệp và báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG; Trường hợp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia sẽ được hỗ trợ kinh phí theo định mức quy định tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (Giải vàng Chất lượng Quốc gia được hỗ trợ 20 triệu; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được hỗ trợ 15 triệu).

Bảo Linh