Bắc Giang: Đẩy mạnh hoạt động đo lường trong lĩnh vực y tế

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 2, 2021 | 9:40 - Lượt xem: 1529

Thực hiện kế hoạch kiểm tra phương tiện đo lường trong lĩnh vực y tế tại 16 đơn vị trong tháng 4 và tháng 5/2021 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức, kết quả cho thấy cơ bản các đơn vị sử dụng phương tiện đo đã chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về đo lường.

Trang thiết bị y tế (TTBYT) được dùng trong công tác chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Các TTBYT phần lớn nhập khẩu từ nước ngoài, đã đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và được lưu hành. Tuy nhiên, việc kiểm định TTBYT trong quá trình sử dụng chưa thường xuyên có thể dẫn đến những tác hại khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả xét nghiệm, chẩn đoán ban đầu cho người bệnh và khiến bác sỹ đưa ra phác đồ điều trị sai gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra 1.314 phương tiện đo, trong đó có 1.229 phương tiện đo nhóm 2. Kết quả cho thấy, 100% đơn vị đảm bảo các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất; yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; 100% đơn vị được kiểm tra đã phân công cán bộ theo dõi quản lý trang thiết bị y tế, mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ các thông tin  lý lịch máy móc.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại chủ yếu là việc nắm bắt thông tin pháp luật về đo lường của một số cán bộ được giao quản lý trang thiết bị y tế còn hạn chế; tại một số đơn vị được kiểm tra, việc kiểm soát thiết bị đo đã kiểm định khi nhập khẩu chưa chặt chẽ, dẫn tới một số thiết bị y tế mới nhập khẩu chưa xuất trình giấy chứng nhận kiểm định ban đầu; một số phương tiện đo phải thực hiện kiểm định nhưng đơn vị mới thực hiện hiệu chuẩn.

Trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đo lường đối với phương tiện đo trong lĩnh vực y tế cần thực hiện một số việc như sau:

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đo lường, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; Rà soát các trang thiết bị y tế có chức năng đo để đưa vào Danh mục phương tiện đo nhóm 2 (như máy siêu âm…). 

Bộ Khoa học và Công nghệ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương ban hành văn bản kỹ thuật đo lường (quy trình kiểm định) cho các phương tiện đo đã có trong danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xây dựng mạng lưới các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị y tế có chức năng đo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số đơn vị đã được chỉ định kiểm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn được nhiều phương tiện đo thuộc ngành y các loại (bao gồm: Cân đồng hồ lò xo; Cân bàn; Cân phân tích, cân kỹ thuật; Quả cân; Áp kế; Huyết áp kế; Nhiệt kế y học; Nhiệt ẩm kế; Tủ nhiệt; Phương tiện đo điện tim; Phương tiện đo điện não…) để phục vụ nhu cầu của các đơn vị sử dụng phương tiện đo trong lĩnh vực y tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đo lường đối với trang thiết bị y tế. Hàng năm, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, yêu cầu quản lý, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với các phương tiện đo đặc biệt là phương tiện đo trong lĩnh vực y tế, đảm bảo các phương tiện đo luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản tới cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiết bị y tế. Phối hợp với Sở Y tế, phòng Y tế các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền văn bản pháp luật về đo lường cho các đơn vị sử dụng phương tiện đo trong lĩnh vực y tế như tổ chức hội nghị trực tuyến, hội nghị theo chuyên đề, xây dựng các phóng sự tuyên truyền, clip tuyên truyền thực hiện để nâng cao nhận thức của các đơn vị trong việc đảm bảo đo lường đối với trang thiết bị y tế.

Việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc kiểm soát về đo lường đối với loại phương tiện đo này cần thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo độ chính xác của các phương tiện đo. Có như vậy, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân mới tạo niềm tin, tạo sự ủng hộ của người dân và xã hội.

An Hạ