APO giới thiệu sổ tay hướng dẫn về năng suất khu vực công

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 16, 2022 | 13:57 - Lượt xem: 1826

Sổ tay hướng dẫn này là đóng góp của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) nhằm giúp các nhà quản lý công đạt được mục tiêu: chất lượng của chính sách và dịch vụ của chính phủ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Khung kinh doanh xuất sắc của APO

APO thúc đẩy việc sử dụng Khung Kinh doanh Xuất sắc (BEF) cho các tổ chức tư nhân và khu vực công. Nhiều nền kinh tế thành viên APO sử dụng khung này làm nền tảng cho các chương trình giải thưởng chất lượng quốc gia của họ. BEF có nguồn gốc từ Khung Giải thưởng Chất lượng Malcolm Baldrige của Hoa Kỳ.

APO ủng hộ việc sử dụng các mô hình kinh doanh xuất sắc để các tổ chức đánh giá mức độ hoạt động hiện tại của họ và xác định lĩnh vực ưu tiên để cải thiện hiệu suất.

Mô hình BEF cũng có thể được sử dụng để so sánh với các tổ chức khác. Một hướng dẫn sử dụng các Mô hình Kinh doanh Xuất sắc và Giải thưởng Khu vực Công dành cho tổ chức cá nhân, các chương trình giải thưởng chất lượng cấp quốc gia đều đã được APO xuất bản và có thể dễ dàng truy cập trực tuyến. 

Viết bởi Robin Mann, hướng dẫn này được thiết kế nhằm giúp các tổ chức công sử dụng Mô hình Kinh doanh Xuất sắc để đánh giá và cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức một cách hệ thống.

Đánh giá có thể được thực hiện theo hai cách: tổ chức tự đánh giá và đánh giá bên ngoài bởi các kiểm toán viên độc lập, những người được đào tạo về việc sử dụng Mô hình Kinh doanh Xuất sắc. Trong cả hai trường hợp trên, bước quan trọng nhất xuất hiện sau việc đánh giá tổ chức, đó là xác định các lĩnh vực cần cải tiến hiệu suất và thực hiện kế hoạch để đạt được kết quả và giúp hoạt động tổ chức hiệu quả hơn.

Cuốn sách xác định năm nguyên tắc để chuyển đổi các cơ quan công quyền có thứ bậc, tuân theo quy tắc trở thành các tổ chức hoạt động hiệu quả cao. Năm nguyên tắc đó bao gồm: cam kết hướng tới mục đích chung; quan tâm tới các dịch vụ công chất lượng cao; trao quyền và lãnh đạo chung; chiến lược “chủ nghĩa gia tăng thực dụng” và cống hiến cho dịch vụ công.

Khung cải thiện Năng suất Khu vực Công của APO

Dựa trên nỗ lực trong việc áp dụng Mô hình Kinh doanh Xuất sắc nhằm cải thiện năng suất của khu vực tư nhân trên toàn châu Á, một vài năm trước, APO đã đưa ra sáng kiến nhằm cải thiện hiệu suất năng suất trong khu vực công. Thông qua một loạt hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế từ các nền kinh tế thành viên APO, APO đã tạo ra một khung cải thiện năng suất cho khu vực công.

Khung cải thiện năng suất khu vực công xác định năm chủ đề, cộng với các phương pháp sẽ được sử dụng và kết quả chính cần đạt được: Sự hài lòng của người dân, lòng tin của công chúng, hiệu quả chi phí, khả năng cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân. 

Thiết kế sổ tay Cải thiện Năng suất Khu vực Công

Dựa trên Khung năng suất khu vực công của APO, APO đã phát triển sổ tay hướng dẫn này, cung cấp công cụ và hướng dẫn cụ thể giúp cải thiện năng suất của các tổ chức khu vực công nói riêng và khu vực công nói chung.

Mười hai mô-đun đã được phát triển bởi nhóm chuyên gia quốc tế đến từ Hàn Quốc (ROK), Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Canada. Các mô-đun trong sổ tay hướng dẫn phù hợp với Khung năng suất APO và chỉ ra cách sử dụng một loạt công cụ và chiến lược năng suất để cải thiện hiệu suất của tổ chức.

Sổ tay hướng dẫn bao gồm 12 mô-đun, có thể được sử dụng để đào tạo liên quan đến chủ đề và công cụ năng suất cụ thể của khu vực công hoặc được sử dụng như một phần của chương trình giảng dạy hoàn chỉnh để đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chuyên gia năng suất khu vực công của APO.

Mỗi mô-đun bao gồm kiến thức thực tế về cách cải thiện hiệu suất của tổ chức. Ngoài ra, tài liệu đào tạo và tài liệu tham khảo luôn được cung cấp trong mỗi học phần.