Áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN) cho hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ phần WARRANTEK

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 8, 2020 | 15:03 - Lượt xem: 1143

Phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN) được phát triển từ hệ thống sản xuất của hãng xe hơi Toyota. Khi triển khai áp dụng LEAN vào hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Cổ phần WARRANTEK đã cùng đơn vị tư vấn (QUATEST 3) xác định các nội dung ưu tiên thực hiện phù hợp với nhu cầu và hiện trạng đang diễn ra tại Công ty.

WARRANTEK được thành lập từ năm 2013, là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định (trụ sở đặt tại Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ). Doanh nghiệp này đã xây dựng hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Với nhu cầu, nâng cao năng suất, chất lượng, loại bỏ các lãng phí, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên và môi trường làm việc chuyên nghiệp, Công ty đã tìm hiểu và đăng ký tham gia chương trình hướng dẫn áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN) do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) hỗ trợ theo nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN) vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018”, theo nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao.

Việc áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn vào doanh nghiệp phải dựa trên đặc điểm ngành nghề và hiện trạng của doanh nghiệp. Đối với trường hợp áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn tại WARRANTEK, Công ty đã phối hợp với chuyên gia tư vấn để xem xét lựa chọn các nội dung áp dụng phù hợp với mình.

Trước áp dụng LEAN
Sau áp dụng LEAN
Bước đầu triển khai áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn, WARRANTEK và đơn vị tư vấn (QUATEST 3) đã lựa chọn áp dụng các công cụ cơ bản như: 5S, Kaizen, đào tạo đa kỹ năng và công cụ sơ đồ dòng giá trị.

Sau gần hai năm triển khai áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn (từ tháng 8/2018 – 6/2020), Công ty WARRANTEK đã đạt được một số kết quả ban đầu như sau:

Đối với nội dung 5S: Việc thực hiện 5S góp phần giúp WARRANTEK xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, nâng cao tính chuyên nghiệp tại nơi làm việc và giảm các thao tác thừa. Kết quả đánh giá 5S tại các bộ phận đạt trên 85%. Đối với WARRANTEK, đây là công cụ cơ bản nhưng rất cần thiết cho hoạt động cung cấp các dịch vụ của mình.

Đối với nội dung Kaizen: WARRANTEK áp dụng công cụ cải tiến (Kaizen) nhằm cải tiến năng suất, chất lượng và loại bỏ các lãng phí. Trong giai đoạn thực hiện chương trình áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn, hoạt động cải tiến (Kaizen) đã được triển khai tại phòng thí nghiệm sắc ký, phòng thí nghiệm vi sinh và bộ phận trả kết quả với tổng cộng 06 chủ đề cải tiến được thực hiện. Các hoạt động cải tiến được thực hiện đối với các nội dung khác nhau như: cải tiến phương pháp thử, cải tiến phương pháp trả kết quả kết quả, các tiến phương pháp lưu kết quả, cải tiến môi trường phòng thí nghiệm, cải tiến việc bố trí và phân loại mẫu, cải tiến thời gian trả kết quả. WARRANTEK cũng xác định đây là một công cụ chính của LEAN giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng và tiếp tục phát huy việc áp dụng công cụ này trong thời gian tới.

Đối với nội dung đào tạo đa kỹ năng: Trong hoạt động cung cấp dịch vụ của WARRANTEK, nhân sự là yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng dịch vụ của Warrantek. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính linh hoạt của hoạt động cung cấp dịch vụ, WARRANTEK đã triển khai hoạt động đào tạo đa kỹ năng tại các bộ phận đặt tại trụ sở của mình. Định kỳ hàng quý, các bộ phận thực hiện đánh giá kỹ năng nhân viên của bộ phận và lên kế hoạch đào tạo kỹ năng cho quý kế tiếp. Qua quá trình triển khai áp dụng LEAN, hoạt động đào tạo đa kỹ năng đã được thực hiện và duy trì. Sự tiến bộ cũng như tính đa dạng về kỹ năng của nhân viên được cải thiện rõ nét qua mỗi đợt đánh giá (hàng quý).

Đối với nội dung sơ đồ dòng giá trị: Thời gian thực hiện dịch vụ là yếu tố quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm cho khách hàng. Qua quá trình triển khai áp dụng LEAN, sơ đồ dòng giá trị được xây dựng cho các hoạt động thí nghiệm hóa lý, sắc ký, vi sinh. Qua đó, WARRANTEK có cơ sở để xem xét thời gian hẹn trả kết quả kết quả nhanh nhất cho khách hàng.

Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, việc áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn đã giúp WARRANTEK nâng cao nhận thức và cung cấp phương pháp cho cán bộ quản lý, cho toàn thể công nhân viên để tiếp tục duy trì và mở rộng áp dụng phương pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, loại bỏ các lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Việc áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn trong lĩnh vực dịch vụ cần từng bước mở rộng toàn công ty trong thời gian tới để Công ty thực hiện tốt mục tiêu của mình:

Lê Quang Vũ