Áp dụng ISO 9001 góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế một cửa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022 | 9:28 - Lượt xem: 936

UBND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; Giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân.

Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hỗ trợ đắc lực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; Giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành, kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, nâng cao hiệu quả HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của huyện; Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị. Giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiểm soát tốt quy trình giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình từ đó nâng cao chất lượng quản lý.

Áp dụng ISO 9001 tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân 

Đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị để công tác tham mưu việc áp dụng hệ thống ngày càng tốt hơn. 

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện (các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn) là đối tượng bắt buộc áp dụng và khuyến khích áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Về nội dung thực hiện, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) cho các cơ quan hành chính nhà nước của huyện; Thực hiện việc duy trì vận hành, cải tiến các quy trình trong HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đã được ban hành và công bố vào giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị;

Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định.

Khi một doanh nghiệp/tổ chức áp dụng ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.

An Hạ