Áp dụng ISO 50001 – nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 5, 2019 | 17:36 - Lượt xem: 1229

 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Thành giảm 10% năng lượng tiêu thụ trên mỗi sản phẩm khi áp dụng ISO 50001.

Trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ thí điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp nhựa và cơ khí khu vực phía Nam và phía Bắc” của Bộ Công Thương, đơn vị tư vấn hướng dẫn là Công ty TNHH Năng lượng Toàn Cầu đã thực hiện tổng cộng 12 nội dung, nhằm giúp Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001.

Theo đó, nội dung 1: Đánh giá sơ bộ công tác quản lý tại doanh nghiệp để đưa ra kế hoạch tư vấn phù hợp; Nội dung 2: Tư vấn thành lập ban quản lý năng lượng tại doanh nghiệp;

Nội dung 3: Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý năng lượng; Nội dung 4: Thu thập tài liệu, số liệu về sử dụng năng lượng, tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá tình hình sử dụng năng lượng; Nội dung 5: Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại hiện trường, đo kiểm để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng; Nội dung 6: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp quản lý năng lượng;

Nội dung 7: Tổng hợp viết báo cáo về công tác khảo sát, đánh giá tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp; Nội dung 8: Nghiên cứu xác định các khu vực sử dụng năng lượng đáng kể (SEUs), các yếu tố ảnh hưởng đến SEUs, nhận biết thứ tự ưu tiên cải tiến; Nội dung 9: Đề xuất mục tiêu và kế hoạch năng lượng cho Công ty; Nội dung 10: Tư vấn thu thập, phân tích số liệu, dữ liệu, vận hành tiết kiệm năng lượng, tính toán để kiểm soát vận hành tiết kiệm năng lượng, đề xuất các đường năng lượng cơ sở và các chỉ số hiệu quả năng lượng EnPls;

Nội dung 11: Tư vấn soạn thảo tài liệu hệ thống QLNL theo ISO 50001:2011; Nội dung 12: Hướng dẫn doanh nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 và hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đánh giá lấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001.

Về phía Việt Thành, Công ty đã bố trí nguồn lực và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của tư vấn. Kết quả là Công ty đã giảm được 10% năng lượng tiêu thụ trên mỗi sản phẩm.

Một số giải pháp quản lý năng lượng đã được Công ty thực hiện, trong đó tắt mở đèn, quạt điện hợp lý; không để thiết bị chạy không tải lâu. Nhắc nhở và kiểm soát việc chiếu sáng không cần thiết vào ban ngày; Thay thế toàn bộ các thiết bị chiếu sáng hết tuổi thọ bằng đèn LED. Giải pháp này đã giúp Công ty tiết kiệm 10.160 kWh/năm 2018;

Thay đổi phương thức tắt mở giàn nhiệt 6/6 máy màng khi vận hành. Giải pháp này giúp Công ty tiết kiệm 18.720 kWh/năm; Thực hiện các giải pháp quản lý vận hành tại khu vực PET#3 và PET#5 như: Quy định thời gian mở nhiệt cho máy màng; Cách thức mở nhiệt cho từng giai đoạn khi xông nhiệt; Áp dụng tắt nhiệt zone khi ngưng máy ép biên và dự kiến mở lại nhiệt trước 10 phút khi máy ép biên trộn keo xong; Khi máy hư hỏng, làm việc với đội bảo trì để xác định thời gian dự kiến khắc phục xong máy, từ đó cho tắt hết nhiệt khi thời gian khắc phục sự cố máy quá 15 phút; Tắt nhiệt buồng sấy silicon ngưng không chạy màng. Số liệu thống kê cho thấy các giải pháp trên đã giúp tiết kiệm 1-2% năng lượng tiêu thụ từng máy; Thực hiện bảo trì thiết bị: Bảo ôn chống thất thoát nhiệt các máy; Giảm sự xì hở đường ống hơi (máy nén gió).

Với những lợi ích thu được từ quá trình thực hiện ISO 50001, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Thành quyết tâm duy trì và củng cố hệ thống quản lý năng lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Hà My