Áp dụng ISO 45001 đem lại lợi ích gì?

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Một 17, 2023 | 9:30 - Lượt xem: 342

ISO 45001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (occupational health and safety – OH & S) và đưa ra hướng dẫn cho việc áp dụng quy định này.

Trên toàn cầu, hơn 2,78 triệu người chết do tai nạn hoặc bệnh tật liên quan đến nơi làm việc, tức là cứ sau 15 giây lại có một người chết. Hàng năm có thêm 374 triệu thương tích không gây tử vong do công việc. Người ta ước tính gánh nặng kinh tế của thương tật và tử vong liên quan đến nghề nghiệp là gần 4% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu mỗi năm. Do đó, việc tìm giải pháp để hạn chế những nguy cơ, đảm bảo an toàn sức khoẻ nghề nghiệp là điều vô cùng cần thiết.

ISO 45001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (occupational health and safety – OH & S) và đưa ra hướng dẫn cho việc áp dụng quy định này. Tiêu chuẩn ISO 45001 giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn, lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như chủ động cải thiện mức độ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 là cột mốc hết sức quan trọng, là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới thực hiện các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

ISO 45001 được xác định là tiêu chuẩn được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng nghiên cứu các xu hướng về bệnh tật, thương tích trong dân số lao động và đề xuất, thực hiện các chiến lược, quy định để ngăn ngừa chúng. Phạm vi của nó rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau – từ độc chất học và dịch tễ học đến công thái học, phòng chống bạo lực. Trong lịch sử, trọng tâm của nỗ lực về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là vào các nghề lao động chân tay, chẳng hạn như công nhân nhà máy. Nhưng lĩnh vực này hiện bao gồm tất cả các ngành nghề ở Hoa Kỳ.

Ảnh minh hoạ

Ngoài việc đảm bảo môi trường làm việc của chúng ta (từ công trường xây dựng đến các tòa nhà văn phòng) có biện pháp phòng ngừa an toàn để ngăn ngừa thương tích, các chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp cũng làm việc để hạn chế mối nguy hiểm ngắn và dài hạn có thể dẫn đến bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần.

Hệ thống quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 đưa ra các yêu cầu hướng dẫn sử dụng, cung cấp cấu trúc rõ ràng cho các doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến hiệu suất sức khỏe và an toàn lao động. ISO 45001 là một trong những hệ thống quản lí hàng đầu, giúp doanh nghiệp có nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lạo động.

Để đạt được điều này, cần phải kiểm soát tất cả yếu tố có thể dẫn đến bệnh tật, thương tích và tử vong, bằng cách giảm thiểu các tác động bất lợi đến tinh thần, tình trạng thể chất, nhận thức của người lao động. Và tiêu chuẩn ISO 45001 bao gồm tất cả các khía cạnh đó.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 45001 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tiêu chuẩn OHSAS 18001, nhưng đây là tiêu chuẩn mới và có những điểm khác biệt so với OHSAS 18001. Tiêu chuẩn ISO 45001 không phải là bản sửa đổi hoặc cập nhật và sẽ thay thế OHSAS 18001. Do đó, các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy và tiến hành các công việc hiện tại để duy trì sự tuân thủ của doanh nghiệp.