Áp dụng hệ thống kinh doanh liên tục- doanh nghiệp giảm mối lo về rủi ro

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 9, 2018 | 9:24 - Lượt xem: 1226

Tiêu chuẩn ISO 22301- Hệ thống kinh doanh liên tục với mục đích thiết lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý được ghi nhận để bảo vệ chống lại, làm giảm khả năng xảy ra cũng như tần suất xuất hiện của các sự cố cũng như chuẩn bị cách ứng phó và tăng khả năng phục hồi khi sự cố không mong muốn phát sinh. Được thiết kế nhằm giúp quản lý rủi ro ảnh hưởng đến tính liên tục của doanh nghiệp và đảm bảo việc phục hồi doanh nghiệp trong trường hợp bị gián đoạn.

Đồng bộ hóa

Thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cùng phổ biến và hướng dẫn cho hàng nghìn doanh nghiệp Việt áp dụng và duy trì hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO. Hầu hết hiện nay các doanh nghiệp có tiếng đều đang áp dụng và được chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001,…

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khi có chứng nhận ISO 9001 vẫn còn lúng túng trong việc khắc phục sự cố gây gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng tới khách hàng. Chính vì thế việc ban hành và áp dụng ISO 22301 sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện và khắc phục tình trạng đó.

ISO 22301:2012 khắc phục sự cố, giảm thiếu rủi ro cho doanh nghiệp

Các lợi ích không ngờ tới 

Các lợi ích khi áp dụng ISO 22301:2012:Giảm thiếu được rủi ro, nhận biết được rủi ro đang tồn tại trong doanh nghiệp và hỗ trợ phân tích rủi ro đó; Giảm thiểu được thời gian gây gián đoạn và tăng doanh thu mang lại các giá trị dài hạn cho doanh nghiệp; Giúp bảo vệ danh tiếng cũng như thương hiệu cho doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng kịp thời sự cố ngoài mong muốn; Cuối cùng cải thiện tính năng sẵn sàng đối mặt với các thảm họa, thiết lập quy trình để duy trì và cập nhật kế hoạch cho sự liên tục cải thiện tính sẵn sàng.

Việc áp dụng ISO 22301 là rất cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp ứng phó được các sự cố, giảm rủi ro, thiệt hài về tài lực  và nhân lực, tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng