Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023 | 9:52 - Lượt xem: 997

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những quy định, thủ tục rườm rà, chồng chéo. Thông qua việc cải cách TTHC giúp cắt giảm chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Công tác cải cách TTHC được triển khai nhiều nội dung như: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC nhà nước là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đặc biệt cải cách TTHC, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Trà Vinh nói chung, huyện Duyên Hải nói riêng.

Cải cách TTHC nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những quy định, thủ tục rườm rà, chồng chéo. Thông qua việc cải cách TTHC giúp cắt giảm chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Theo Phó Chánh văn phòng UBND huyện Duyên Hải, cùng với một số địa phương trong tỉnh, cấp ủy chính quyền huyện tập trung chỉ đạo triển khai áp dụng chuyển giao bộ phận một cửa xã Đôn Châu sang Bưu điện văn hóa xã Đôn Châu đem lại hiệu quả tích cực trong công tác duy trì áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính công. Thời gian qua, việc triển khai áp dụng ISO gắn với cổng dịch vụ công của tỉnh từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thực hiện tốt cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại cơ quan, đơn vị hành chính của huyện.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC nhà nước là một trong những giải pháp quan trọng. (ảnh minh họa)

Trong năm 2022, huyện triển khai áp dụng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 07/07 UBND xã, thị trấn. Sau khi thực hiện rà soát, duy trì và cải tiến, công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với 264 TTHC trên 49 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và 134 TTHC trên 22 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và tích hợp lên cổng dịch vụ công của tỉnh với mức độ 2 có 135 thủ tục; mức độ 3 có 157 thủ tục, mức độ 4 có 106 thủ tục, đồng thời tiếp tục phối hợp tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong năm, bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận 41.836 hồ sơ, đã giải quyết trước và đúng hẹn 41.772 hồ sơ, trả hồ sơ bổ sung không thực hiện 64 hồ sơ. Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận 31.461 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 31.461 hồ sơ, trong đó bộ phận một cửa xã Đôn Châu tiếp nhận 10.111 hồ sơ, giải quyết trước và đúng hạn 10.111 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn còn thành lập “tổ công nghệ số cộng đồng” trên địa bàn ấp, khóm và thành lập “tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trong năm có 16 dịch vụ công trực tuyến có phát sinh 273 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết trước và đúng hạn; chưa ghi nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO trong giải quyết TTHC nhà nước, thời gian tới, huyện tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn kịp thời tiến trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO tại các cơ quan, đơn vị.

Phát huy “tổ công nghệ số cộng đồng” trong phổ cập chuyển đổi số quốc gia, trong đó có phổ cập việc sử dụng dịch vụ công, hành chính công trực tuyến; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC trên môi trường mạng,… triển khai áp dụng và cải tiến phần mềm ISO điện tử gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động duy trì, áp dụng hệ thống ISO. Phối hợp các cơ quan chuyên môn giải quyết TTHC liên thông. Tập huấn duy trì và cải tiến hệ thống ISO hàng năm đem lại hiệu quả thiết thực.

Theo VietQ