An Giang: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL trong kinh doanh xăng dầu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 4, 2022 | 15:15 - Lượt xem: 413

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 263/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, trong vòng 5 tháng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế – Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố tiến hành 01 cuộc kiểm tra và 02 cuộc khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với tổ chức kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam kiểm tra mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Qua kiểm tra thực tế 18 tổ chức kinh doanh xăng dầu cho thấy: Tất cả tổ chức kinh doanh thực hiện trang bị đầy đủ các bình đong, ca đong loại 1 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít và được kiểm định ban đầu theo đúng quy định; Sử dụng cột đo xăng dầu đã được kiểm định và còn hiệu lực kiểm định; Có thực hiện kiểm soát sai số cột đo định kỳ (01 lần/tháng) và ghi chép, lưu trữ hồ sơ; Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra sai số đo lường đối với 37 cột đo xăng dầu đang sử dụng, kết quả sai số đo lường nằm trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, tiến hành mua 21 mẫu xăng dầu (gồm 02 mẫu xăng E5 RON 92-II, 13 mẫu xăng RON 95-III, 06 mẫu dầu điêzen 0,05S-II) để thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả 21/21 mẫu có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Qua công tác khảo sát, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành mua 50 mẫu xăng dầu (gồm 30 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu xăng E5 RON 92-II và 19 mẫu dầu điêzen 0,05S-II) để kiểm nhanh chất lượng bằng thiết bị đo Zeltex ZX–101 XL của Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả: Chỉ số ốctan (RON) của 31/31 mẫu xăng và chỉ số xêtan của 19 mẫu dầu điêzen đều phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh đó, Chi cục còn thường xuyên cử công chức tham gia công tác phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, Đoàn kiểm tra của Sở Công thương và Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Nam kiểm tra mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường tỉnh An Giang nhằm tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; thống nhất nghiệp vụ thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tạo sức mạnh tổng hợp, khắc phục sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường và duy trì thường xuyên đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng.

Ngoài ra, hoạt động quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thời gian qua đã hạn chế các hành vi gian lận thương mại, đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức kinh doanh xăng dầu, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo VietQ