Ấn Độ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo kiểm soát kỹ thuật đối với mũ bảo hiểm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 5, 2018 | 8:56 - Lượt xem: 1125

Ngày 10/9/2018, Ấn Độ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo kiểm soát kỹ thuật đối với mũ bảo hiểm. Cụ thể, mũ bảo hiểm dành cho người đua xe 2 bánh phải đáp ứng chứng nhận bắt buộc theo Đạo luật Tiêu chuẩn Ấn Độ. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông báo. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 10/11/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: http://morth.nic.in/showfile.asp?lid=3298
Mã thông báo: G/TBT/N/IND/85

(Nguồn tbt.gov.vn)