Ấn Độ sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Ghi nhãn và Trình bày)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 16, 2022 | 14:31 - Lượt xem: 360

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/235, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Ghi nhãn & Trình bày), 2022.

Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Ghi nhãn & Trình bày) năm 2022 liên quan đến Ghi nhãn dinh dưỡng phía trước bao bì (FOPNL) để chỉ ra các sản phẩm thực phẩm đóng gói có nhiều chất béo, đường và muối.

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đã đề xuất giới thiệu Ghi nhãn dinh dưỡng trước bao bì (FOPNL) theo Xếp hạng dinh dưỡng của Ấn Độ (INR) trên thực phẩm đóng gói sẵn, một dạng thông tin dinh dưỡng bổ sung và chỉ ra các giá trị đã công bố của chất béo cao, đường và muối trong các sản phẩm thực phẩm chế biến. Những điều này cho phép người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Xếp hạng Dinh dưỡng của Ấn Độ (INR) sẽ ở dạng hiển thị bằng hình ảnh.

 

 Ảnh minh họa.

Cũng liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/507, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo Dự thảo sửa đổi các quy định quản lý việc xem xét, đăng ký và cấp giấy phép cho thực phẩm và các sản phẩm liên quan (Thông báo công khai về thực phẩm số 111300971 do Bộ Y tế và Phúc lợi cấp).

Các nội dung sửa đổi chính như sau: Các yêu cầu bổ sung đối với nền tảng ứng dụng trực tuyến; Sửa đổi các yêu cầu liên quan dựa trên các thông lệ đăng ký và xem xét; Yêu cầu bổ sung đối với việc đăng ký phụ gia thực phẩm.

Mục đích của Thông báo: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Theo VietQ