Ai Cập thông báo về hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm dựa trên rủi ro

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 4, 2021 | 11:22 - Lượt xem: 1392

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/276 ngày 09/11/2020, Ai Cập thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 7/2020 về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm dựa trên rủi ro.

Trong khuôn khổ phát triển các phương pháp tiếp cận hiện đại đối với hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm, ban giám đốc NFSA đã ban hành quyết định này nhằm đảm bảo đơn giản hóa thủ tục thông quan đối với thực phẩm nhập khẩu dựa trên mức độ rủi ro liên quan, cũng như bảo vệ người tiêu dùng khỏi thực phẩm nhập khẩu rủi ro liên quan.

Quyết định này bao gồm các yêu cầu quy định sau: Điều kiện công nhận biện pháp kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền về thực phẩm của nước xuất khẩu như một phần đánh giá sự tuân thủ của lô hàng thực phẩm nhập khẩu có xuất xứ từ nước đó; Các yêu cầu về Thông báo trước đối với lô hàng thực phẩm nhập khẩu và điều khoản về chế biến trước khi đến dựa trên mức độ rủi ro có thể có liên quan đến lô hàng thực phẩm nhập khẩu.

Các điều kiện để giải phóng lô hàng thực phẩm nhập khẩu bao gồm lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm và xuất xưởng dưới sự giám sát. Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Ai Cập cũng thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 6/2020 về Quy tắc Quản lý Giấy phép Nhập khẩu Thực phẩm.

Quyết định này quy định các thủ tục và yêu cầu để được cấp phép nhập khẩu thực phẩm vào Cộng hòa Ả Rập Ai Cập. Biện pháp này là cần thiết để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ của thực phẩm nhập khẩu.

Ngoài ra, quyết định này quy định các nghĩa vụ hành chính và tài chính của các nhà nhập khẩu thực phẩm, các biện pháp thực thi và trách nhiệm của NFSA. Quyết định này cung cấp thời gian chuyển tiếp sáu tháng cho các nhà nhập khẩu thực phẩm hiện đang hoạt động để có được giấy phép quy định và được đăng ký tại NFSA nhằm đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt, tránh bất kỳ gián đoạn thương mại nào.

Biện pháp này sẽ nâng cao thủ tục thông quan các lô hàng thực phẩm nhập khẩu bằng cách yêu cầu nhà nhập khẩu xác minh việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa liên quan của nhà cung cấp nước ngoài, cũng như khả năng đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm tối ưu.

Hơn nữa, NFSA ban hành quyết định này để tăng cường khả năng kiểm soát và đánh giá các nhà nhập khẩu thực phẩm và đảm bảo họ tuân thủ yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trong tương lai, lịch sử tuân thủ yêu cầu của các nhà nhập khẩu thực phẩm sẽ là một trụ cột thiết yếu để đánh giá rủi ro đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu. Những quy định mới này sẽ có tác động đến việc bảo vệ người tiêu dùng trước những rủi ro liên quan đến thực phẩm nhập khẩu. Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; các mục đích khác.

Hà My