8 nội dung xây dựng văn hóa STAMEQ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 | 15:11 - Lượt xem: 365

 Tại phiên thảo luận về xây dựng văn hóa STAMEQ, ông Kim Đức Thụ – Giám đốc Quatest1 cho hay, ngoài các nét văn hóa chung của người Việt Nam như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lá lành đùm lá rách, tôn sư trọng đạo… nhóm nghiên cứu xây dựng dự thảo những nét văn hóa riêng tạo nên văn hóa STAMEQ.

Ông Kim Đức Thụ – Giám đốc Quatest1 điều hành thảo luận Văn hóa STAMEQ.

Ông Thụ đề dẫn, 8 nội dung văn hóa STAMEQ bao gồm: Văn hóa đối thoại, phối hợp, chia sẻ; Văn hóa đồng hành, dám chịu trách nhiệm; Văn hóa nêu gương, năng động, dân chủ và thân thiện; Văn hóa công sở, giao tiếp; Văn hóa về thực hiện các nhiệm vụ, chức trách được giao; Văn hóa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Văn hóa khi tham gia các phong trào; Văn hóa học tập, cải tiến khi thực thi công việc.

Các thành viên đều thảo luận sôi nổi với mong muốn rút gọn lại còn 4 – 6 nội dung để xây dựng Văn hóa STAMEQ toàn diện vì mục tiêu chung.

Các trưởng nhóm thảo luận sôi nổi về Văn hóa STAMEQ.

Các trưởng nhóm cũng nêu những hạn chế và giải pháp để xây dựng Văn hóa STAMEQ như: Tăng cường học tập chuyên môn, đào tạo nhận thức đảm bảo lan tỏa đến từng cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người lao động. Nâng cao nhận thức của tổ chức và mỗi công chức, viên chức, người lao động về xây dựng văn hóa TCĐLCL. Trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc.

Nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc, có chế tài đối với các vi phạm. Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp năng lực, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kết hợp kiểm tra, giám sát. Tăng cường sự phối hợp chia sẻ giữa các đơn vị và giữa cán bộ trong đơn vị và Tổng cục. Thực hiện đúng văn hóa công sở; Triển khai thực hiện phong trào 5S. Sau khi xây dựng Văn hóa STAMEQ tại mỗi cơ quan cần đạt được các tiêu chí như: Công chức, viên chức và người lao động đã chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tương đối chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trang phục lịch sự.

Đã tạo được tinh thần đồng thuận, đoàn kết, tính kỷ luật được nâng cao tại đơn vị và tại Tổng cục. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong từng đơn vị và Tổng cục khi thực thi nhiệm vụ ngày càng tốt lên. Đối thoại, đồng hành, chia sẻ giữa lãnh đạo đơn vị và nhân viên nhất là đoàn thanh niên ngày càng lan tỏa và thường xuyên.

Biến 5S tại công sở từ phong trào thành bản chất, thói quen. Năm 2024 phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị được quán triệt. Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt phối hợp tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất 01 năm/lần. Các đơn vị triển khai tiếp nhận thông tin qua các cách khác nhau để nắm bắt tâm tư, tình cảm, băn khoăn của các cá nhân trong đơn vị mình.

Tạo các kênh thông tin chia sẻ với doanh nghiệp và khách hàng để thực hiện công việc chuyên môn. Sắp xếp lại vị trí các bàn làm việc sao cho thông thoáng, minh bạch trong xử lý công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng, có chất lượng văn hóa công sở. 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động có ý thức cải tiến cách làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí (điện, nước, văn phòng phẩm, thời gian….) Sự phối hợp thực hiện công việc giữa các đơn vị nhất là giữa các đơn vị sự nghiệp và đơn vị quản lý ngày càng tốt lên.

Năm 2025 và các năm tiếp theo: Tổng kết, rút kinh nghiệm đưa ra phương pháp thực hiện phù hợp từng đơn vị. Tiếp tục triển khai và làm sâu sắc hơn những nét văn hóa tạo nên văn hóa STAMEQ.

Phương Nam