7 hình thức tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Một 8, 2022 | 23:04 - Lượt xem: 1317

Việc tham gia một cách tích cực và chủ động vào hoạt động tiêu chuẩn hóa bên ngoài giúp tổ chức có đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn, thời gian tiêu chuẩn có hiệu lực để chủ động đáp ứng các yêu cầu mới.

Doãn Trung