Chương trình đánh giá chứng nhận Thực hành tốt 5S

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 4, 2021 | 15:22 - Lượt xem: 1005

Ngày 02/11/2021, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tiến hành Đánh giá Chứng nhận thực hành tốt theo hình thức trực tuyến đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng).

Đoàn chuyên gia đánh giá THT 5S – Viện Năng suất Việt Nam

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Phát biểu khai mạc Chương trình đánh giá chứng nhận Thực hành tốt 5S, Bà Nguyễn Thu Hiền – Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam nhấn mạnh rằng việc áp dụng và duy trì Thực hành tốt 5S tại PC Hải Phòng cho thấy sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo Công ty và các đơn vị  trực thuộc PC Hải Phòng trong việc duy trì áp dụng và quản lý một cách có hiệu quả chương trình 5S, góp phần vào việc nâng cao văn hóa doanh nghiệp, cải tiến hiệu quả hoạt động và tăng năng suất lao động từ đó tạo động lực phát triển cho PC Hải Phòng nói riêng cũng như ngành Điện nói chung.

Họp khai mạc Chương trình đánh giá chứng nhận Thực hành tốt 5S – PC Hải Phòng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Năng suất Việt Nam không tiến hành đánh giá trực tiếp mà làm việc trực tuyến, thể hiện sự đổi mới và nỗ lực của các bên trong hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S. Viện Năng suất Việt Nam rất trân trọng sự hợp tác của Ban Lãnh đạo PC Hải Phòng, các thành viên của Ban chỉ đạo 5S, và đại diện của các phòng ban, đơn vị trực thuộc PC Hải Phòng trong việc hỗ trợ cung cấp các bằng chứng khách quan của việc duy trì 5S trong quá trình đánh giá. Việc đánh giá 5S theo hình thức trực tuyến cũng yêu cầu đoàn chuyên gia và Công ty  thay đổi cách thức làm việc, điều chỉnh sự tương tác, phối hợp chặt chẽ và sử dụng các công cụ số. Bên cạnh đó cách tính điểm cần đảm bảo tính khách quan, giữ được các nguyên tắc theo các tiêu chí đã quy định.

         PC Hải Phòng và các đơn vị trực thuộc PC Hải Phòng tại buổi họp trực tuyến

Để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động thực hành tốt 5S trong tình trạng dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, cũng như hướng tới quản lý và áp dụng 5S phù hợp với bối cảnh các tài liệu, hồ sơ đang chuyển sang hình thức số, Viện Năng suất Việt Nam triển khai Chương trình đánh giá chứng nhận thực hành tốt 5S thông qua sử dụng các nền tảng trực tuyến. Song song với đó Viện Năng suất Việt Nam khuyến nghị các đơn vị có các cơ sở/xí nghiệp tại các địa bàn khác nhau cần duy trì và thực hiện linh hoạt đánh nội bộ 5S. Các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam trong thời gian tới sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thông qua hoạt động đào tạo đánh giá nội 5S kết hợp tại chỗ và từ xa, có sự hỗ trợ của các công cụ số, từ đó đảm bảo hoạt động 5S được duy trì liên tục. Trên cơ sở đó các báo cáo kết quả đánh giá 5S cũng thuận lợi, nhanh chóng, hỗ trợ việc cập nhật thông tin, lưu trữ các dữ liệu trực tuyến về hoạt động 5S đã triển khai. Lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp sẽ có các thông tin kịp thời, tổng quát nhất về hoạt động 5S để đưa ra quyết định dựa trên các kết quả trực quan.

VNPI