Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 23, 2021 | 16:10 - Lượt xem: 1866

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 12971:2020 / ISO 15819:2014 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC MSMS

2. TCVN 12972-1:2020 / ISO 16128-1:2016 Mỹ phẩm – Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật tiêu chí đối với sản phẩm thành phần mỹ phẩm tự nhiên hữu – Phần 1: Định nghĩa đối với thành phần

3. TCVN 129722:2020 / ISO 161282:201Mỹ phẩm – Hướng dẫn định nghĩa kỹ thut | và tiêu chí đối với sản phẩm thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu Phần 2: Tiêu chí đối với thành phần và sản phẩm 

4. TCVN 12973:2020 / ISO/TR 19838 2016 Vi sinh vật Mỹ phẩm Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật mỹ phẩm 

5. TCVN 12974:2020 / ISO 21150:2015 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện E.coli 

6. TCVN 12975:2020 / ISO 22715:2006 Mỹ phẩm – Bao gói và ghi nhãn 

7. TCVN 12976:2020 / ISO 22716:2007 Mỹ phẩm Thực hành sản xuất tốt (GMP) – Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt

Xem chi tiết tại đây QĐ 4015

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn