Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 30, 2020 | 16:08 - Lượt xem: 1198

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam phục vụ tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2020.

Các mẫu pano của Bộ Tư pháp phục vụ tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020: