Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 19, 2020 | 16:01 - Lượt xem: 1710

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12983:2020 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ – Yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm.

TCVN 12984:2020 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại.

TCVN 12985:2020 / ISO 10976:2015 Chất lỏng Hydrocacbon nhẹ làm lành – Đo lường hàng hóa trên tàu chở LNG

Xem chi tiết tại đây QĐ 2785

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn