Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy giặt và máy sấy quần áo.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020 | 9:11 - Lượt xem: 1610

Ngày 19/08/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy giặt và máy sấy quần áo.

Cụ thể, Bộ Năng lượng (DOE) đề xuất sẽ phân loại hai nhóm sản phẩm riêng biệt: nhóm các sản phẩm máy giặt và máy sấy quần áo dân dụng loại cửa trên có chu kỳ giặt mỗi lần dưới 30 phút; và đối với máy giặt quần áo dân dụng cửa trước có chu kỳ giặt mỗi lần dưới 45 phút. DOE sẽ xem xét các tiêu chuẩn tiết kiệm nước và năng lượng thích hợp cho các loại sản phẩm đó, nếu được ban hành, trong các quy tắc riêng biệt. Chưa xác định thời gian dự kiến ban hành và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 14/09/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_4976_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/USA/1638