Quyết định số 1030/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài về năng suất chất lượng trên 02 Báo in: Đại biểu Nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp: trên 03 Báo điện tử: VNExpress, Dân trí, Công thương; Sản xuất các video GLTT, video clip về Năng suất chất lượng, Giải thưởng Chất lượng quốc gia và đăng tải trên các báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 25, 2020 | 14:06 - Lượt xem: 1984

Ngày 22/6/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài về năng suất chất lượng trên 02 Báo in: Đại biểu Nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp: trên 03 Báo điện tử: VNExpress, Dân trí, Công thương; Sản xuất các video GLTT, video clip về Năng suất chất lượng, Giải thưởng Chất lượng quốc gia và đăng tải trên các báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương.

  • Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổng hợp Đầu tư Phát triển Đại Việt;
  • Giá trúng thầu: 1.232.000.000 (Một tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng)
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Loại hợp đồng: Trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh 1030