Lấy ý kiến đóng góp dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Lăng chữa cháy cầm tay- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 22, 2020 | 14:11 - Lượt xem: 1138

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019-2020. Xin gửi đến các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Lăng chữa cháy cầm tay- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Nội dung chi tiết Dự thảo trong file đính kèm.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi trước ngày 06 tháng 06 năm 2020, theo địa chỉ:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn), Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 37911629; email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn
File đính kèm TCVN lăng chữa cháy