Quyết định số 616/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 27, 2020 | 15:54 - Lượt xem: 1317

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 616/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

 1. TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn
 2. TCVN 6170-11: 2002 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 11: Chế tạo
 3. TCVN 6170-12:2002 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
 4. TCVN 5309:2016 Giàn di động trên biển – Phân cấp
 5. TCVN 5310:2016 Giàn di động trên biển – Thân giàn
 6. TCVN 5311:2016 Giàn di động trên biển – Trang thiết bị
 7. TCVN 5312:2016 Giàn di động trên biển – Ổn định
 8. TCVN 5313:2016 Giàn di động trên biển – Phân khoang
 9. TCVN 5314:2016 Giàn di động trên biển – Phòng, phát hiện và chữa cháy
 10. TCVN 5315:2016 Giàn di động trên biển – Hệ thống máy
 11. TCVN 5316:2016 Giàn di động trên biển – Trang bị điện
 12. TCVN 5317:2016 Giàn di động trên biển – Vật liệu
 13. TCVN 5318:2016 Giàn di động trên biển  – Hàn
 14. TCVN 5319:2016 Giàn di động trên biển – Trang bị trên biển

Xem chi tiết tại đây QĐ 616

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn