Quyết định số 808/TĐC-KHTC về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 27, 2020 | 16:51 - Lượt xem: 2016

Ngày 23/3/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 808/TĐC-KHTC về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023.

Theo đó, để chuẩn bị tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2021-2023, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã ban hành Công văn số 372/TĐC-KHTC ngày 13/02/2020 hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhiệm vụ năm 2021, 03 năm 2021-2023.

Tại Công văn số 372/TĐC-KHTC Tổng cục đã nêu Công văn số 372/TĐC-KHTC “hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục đề xuất nhiệm vụ thực hiện năm 2021, 3 năm 2021-2023. Việc hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo chi tiết về kế hoạch và dự toán năm 2021, 3 năm 2021-2023 Tổng cục sẽ hướng dẫn sau khi Bộ KHCN có văn bản hướng dẫn nội bộ.”

Ngày 13/3/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 684/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 và 03 năm 2021-2023; theo đó, Tổng cục hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và 03 năm 2021-2023.

Xem chi tiết tại đây: TĐC-KHTC (xây dựng KH 2021, 2021-2023); Bieu Du toan nam 2021 (TT 342); Bieu KH 2021; Bieu KHTC 3 nam 2021-2023; Bieu TK 2016-2020