Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 6, 2019 | 14:13 - Lượt xem: 1567

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam.