Quyết định số 1818/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm máy chủ, máy tính đẻ bàn, máy scan, thiết bị mạng” dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2019 | 15:17 - Lượt xem: 1350

Ngày 22/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1818/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm máy chủ, máy tính đẻ bàn, máy scan, thiết bị mạng” dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1818