Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2019 | 15:48 - Lượt xem: 1207

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 12588-1:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 12588-2:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển- Phần 2: Phương pháp thử

Xem chi tiết quyết định tại đây  QDCBTC 4106