Quyết định số 4039/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2021

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Monday, Apr 26, 2021 | 12:00 - Lượt xem: 476

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4039/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2021.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4039