Thông báo danh sách phòng thi, nội quy quy chế và hướng dẫn làm bài thi Kỳ thi tuyển công chức

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Jan 7, 2021 | 16:41 - Lượt xem: 651

Xem chi tiết tại đây DS phòng thi, Noi quy quy che va huong dan lam bai thi

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2021/01/thong-bao-danh-sach-phong-thi-noi-quy-quy-che-va-huong-dan-lam-bai-thi-ky-thi-tuyen-cong-chuc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]