Quyết định số 3214/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 2 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Tuesday, Jan 12, 2021 | 16:33 - Lượt xem: 1407

Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3214/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 2 tiêu chuẩn quốc gia. 

Theo đó, hủy bỏ 2 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

  1. TCVN 6396-21: 2015 EN 81-21: 2009 Yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và chở hàng – Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và chở hàng trong các tòa nhà đang sử dụng.
  2. TCVN 6397: 2010 EN 115: 1995/ AMD 1: 1998 Thang cuốn và băng tải chở người – Yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt thang máy.

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn