Quyết định số 2509/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Jan 28, 2021 | 16:05 - Lượt xem: 709

Ngày 29/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2509/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Theo đó, ban hành 27 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu tại phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết tại đây QD 2509 ban hanh DLVN 2020