Cam kết TBT trong EVFTA: Những vấn đề đặt ra về kỹ thuật và pháp lý

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Jan 5, 2021 | 16:22 - Lượt xem: 1193

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2021/01/cam-ket-tbt-trong-evfta-nhung-van-de-dat-ra-ve-ky-thuat-va-phap-ly/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]