Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Dec 17, 2020 | 15:26 - Lượt xem: 1054

Ngày 16/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành thông báo số 4259/TB-HĐTD về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2883/BKHCN-TCCB ngày 25/9/2020 về việc tuyển dụng công chức năm 2020, ngày 28/10/2020 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020.

Xem chi tiết tại đây TB số 4259

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/12/thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-tuyen-cong-chuc-tai-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]