Thông báo điều chỉnh thời gian khai mạc và tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Tuesday, Dec 22, 2020 | 12:26 - Lượt xem: 1676

Ngày 21/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo số 4340/TB-HĐTD về việc điều chỉnh thời gian khai mạc và tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây Thông báo số 4340 về tuyển dụng công chức

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/12/thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-khai-mac-va-to-chuc-thi-tuyen-cong-chuc-vong-1-tai-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]