Quyết định số 2373/QĐ-TĐC về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thursday, Dec 17, 2020 | 15:20 - Lượt xem: 936

Ngày 16/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2373/QĐ-TĐC về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức.

Theo đó, tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 đối với 45 thí sinh đủ điều kiện thi. 

Xem chi tiết tại đây QĐ 2373

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/12/quyet-dinh-so-2373-qd-tdc-ve-viec-to-chuc-ky-thi-tuyen-dung-cong-chuc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]