Quyết định số 2720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Nov 18, 2020 | 14:20 - Lượt xem: 821

Ngày 02/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

Xem chi tiết tại đây QĐ 2720

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/11/quyet-dinh-so-2720-qd-bkhcn-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]