20 cuốn sách về năng suất chất lượng do Bộ KH&CN biên tập và xuất bản

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Wednesday, Nov 18, 2020 | 13:57 - Lượt xem: 691

20 cuốn sách giới thiệu và hướng dẫn thực hiện về các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng.

Link tải tài liệu tại đây:

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/11/giam-ty-le-hao-hut-nguyen-lieu-tu-ap-dung-cong-cu-lean/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]