Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Sep 18, 2020 | 15:30 - Lượt xem: 1757

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN 122:2020)

Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/9/2020

Xem chi tiết tại đây QĐ 1649 ; DLVN 122-2020 can kiem tra tai trong xe cơ gioi xach tay 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/09/quyet-dinh-ban-hanh-van-ban-ky-thuat-do-luong-viet-nam-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]