Từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Sunday, Aug 9, 2020 | 1:10 - Lượt xem: 1281

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực.

Xin mời Quý bạn đọc xem toàn văn thông tư tại đây: 26.2020-TT.BKHCN.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/08/tu-ngay-01-8-2020-thong-tu-26-2019-tt-bkhcn-quy-di%cc%a3nh-chi-tiet-xay-du%cc%a3ng-tha%cc%89m-di%cc%a3nh-va-ban-hanh-quy-chua%cc%89n-ky%cc%83-thua%cc%a3t-chinh-t/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]