Quyết định số 4141/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2019)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Aug 21, 2020 | 11:26 - Lượt xem: 128

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4114/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):

 

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn