Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2020)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Friday, Aug 21, 2020 | 10:48 - Lượt xem: 594

Ngày 03/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2020/08/quyet-dinh-so-1864-qd-bkhcn-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2020/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]